KUNSTENAARSINITIATIEF     

ARTchipel                                                                                                                                                          

 
 


Begin 2010 startten verschillende professioneel werkende kunstenaars in noord-oost Friesland het kunstenaarsinitiatief ARTchipel.

Eens per maand komen de kunstenaars bij elkaar, niet alleen voor onderling contact en om elkaar te inspireren, maar ook met het doel projecten te organiseren die een breed publiek in contact brengen met beeldende kunst.


Veel kunstenaars in noord-oost Friesland leven als het ware op  een eiland. Ieder werkt alleen: het werk ontstaat en ontwikkelt zich in de rust van het eigen atelier.

Door elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen, ontstaat een soort eilandengroep: een archipel.

Vandaar dat het initiatief de naam ARTchipel gekregen heeft. 

Op deze wijze hopen de kunstenaars van ARTchipel elkaar onderling te versterken zodat een voedingsbodem ontstaat voor nieuwe initiatieven en projecten in de regio. 

 Vormgeving Trix de Waal


achter de dijk,

waar terpen liggen

als eilandjes in het land,

tafelen de kunstenaars

van ARTchipel